Doel en missie

Doel

De vereniging heeft tot doel: het instandhouden en verbeteren van het poedelras. Hierbij hoort op de eerste plaats de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder. Ook het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van poedels is een belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Ontstaan van de vereniging

De Nederlandse Poedelclub is op 17 mei 1928 opgericht. (Dat was op 17 mei 1928, tevens het begin van de Olympische Spelen van Amsterdam). Sindsdien behartigt de vereniging de belangen van haar leden en de door hen gehouden poedels. Sinds 2000 is de NPC ook officieel lid van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Onze vereniging bestaat dus al 95 jaar en is daarmee één van de oudste rashondenverenigingen in Nederland.

Aantal leden

De vereniging telt inmiddels ca. 950 leden. De aanwas van leden is sinds eind 2019 aanzienlijk, toen een nieuw wachtlijstsysteem werd ingevoerd.

Evenementen

Jaarlijks worden door de vereniging een aantal evenementen georganiseerd, waaronder wandelingen, de Poedeldag, en de Clubmatch, die al vele jaren de status van kampioenschapsclubmatch heeft. Deze evenementen worden mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van onze leden en het bestuur. 

Missie

Eigenaren en fokkers van poedels bij elkaar brengen, en met goede gezonde poedels de wereld wat mooier en leuker maken. Ons clubblad PoedelVaria verschijnt vier maal per jaar, boordevol informatie over de poedel. Ook onderhoudt de Nederlandse Poedel Club nauwe contacten met de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, waarbinnen de vereniging zich als vertegenwoordiger van het ras beijvert voor alle zaken die de poedel betreffen, o.a. op het gebied van welzijn voor dieren en reglementering van het fokken. Daarmee hoopt de vereniging een gezonde, aan de rasstandaard voldoende en prettig van karakter zijnde populatie poedels in Nederland te hebben en te houden. 

Toekomstvisie

Af en toe weten we met gedurfde standpunten de aandacht te trekken in kynologisch Nederland. Lees hier een artikel in het vakblad Dogzine.

Bemiddeling

Natuurlijk staan we onze leden met raad en daad bij met betrekking tot verzorging en opvoeding, alsmede het bemiddelen in de aanschaf van pups en herplaatsers en proberen daar waar problemen ontstaan actief te participeren in het vinden van oplossingen.

Opleiding

Omdat er een groot tekort is aan pups van hoge kwaliteit zijn iniatieven in voorbereiding om bestaande en aspirant-fokkers te gaan opleiden en bijscholen in de laatste inzichten omtrent de vereiste basiskennis waarover iedere fokker van rashonden feitelijk moet beschikken. Onze voorzitter, mw. Roosendaal, mag beschouwd worden als een gezaghebbend autoriteit op dit vakgebied. De eerste (online) cursus "Fokken doe je zó" is in september 2020 voor het eerst online gehouden. In 2021 werd de cursus een aantal malen georganiseerd. 

 

Purple Line

up

Verzend via FacebookVerzend via Twitter