Samenstelling bestuur

 

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar.
Jaarlijks op de ALV gaat de periode in.  
Voorzitter 2025
Secretaris en bestuur redactie 2023
Penningmeester en bestuur activiteiten 2024
    

Na deze periode kan men zich herkiesbaar stellen en kunnen nieuwe kandidaten voor de functie zich aanmelden bij het secretariaat

  

 

 

up

 

Verzend via FacebookVerzend via Twitter