Erfelijke aandoeningen bij poedels

Gezonde honden: daar gaan we voor

De Raad van Beheer behartigt in ons land de belangen van alle (honden)rasverenigingen. Ze beheren o.a. het stamboekregister en stellen regels vast die voor alle aangesloten verenigingen gelden. Daarnaast bepalen ze ook het beleid op vele terreinen. Een belangrijk onderwerp is de gezondheid van onze honden. Ze lieten ons recent daarover het volgende weten:

"Op de presentaties en de voorstellen van het voorgenomen gezondheidsbeleid zijn zoals eerder aangegeven veel reacties en vragen gekomen. Zoals beloofd zijn de antwoorden nu gepubliceerd. U kunt deze vinden op de pagina ‘Concept gezondheidsbeleid’ op onze website. U vindt daar ook nog de bijbehorende video-presentaties en de concept voorstellen in tekst.  Bij de antwoorden op de vragen is ook de bijbehorende indiener van de vragen vermeld."

Hier is alles daarover te vinden: 

Gezondheid voorop 

We doen er niet geheimzinnig over: ook bij poedels komen rasspecifieke afwijkingen voor. Voor een aantal van deze afwijkingen zijn tests beschikbaar waardoor goede fokkers de verspreiding zo beperkt mogelijk trachten te houden. Met als doel een zo gezond mogelijk ras te fokken.

Testuitslagen

De diverse tests en de uitslagen ervan staan bij de dekreuen en beide ouders van nestjes vermeld.

Welke tests verplicht zijn volgens de clubreglementen vindt je hier: 

Bij de Raad van Beheer kan aan de hand van het stamboeknummer  o.a. worden nagegaan welke tests zijn uitgevoerd en wat daarvan de uitslag was (mits de uitslagen tijdig bij de Raad zijn ingeleverd).

Zie hiervoor:  

Ook in ons eigen registratiesysteem (uitsluitend poedels) is veel te vinden:  

DNA-test

Dit is een test aan de hand van speeksel, bloed enz. waarbij voor een bepaalde afwijking door onderzoek op het het DNA-materiaal onderscheid gemaakt kan worden tussen lijders (honden die het hebben/krijgen) en dragers (honden die het niet krijgen maar wel vererven). Sinds enkele jaren wordt er van alle ouderhonden en puppies DNA afgenomen zodat de afkomst niet in twijfel getrokken kan worden.

Verklaring van gebruikte termen

Een goede poedelpup heeft een gezonde vader en een gezonde moeder. Gezondheid zit de ouders letterlijk en figuurlijk in de genen. Toch kan het dat één van beiden drager kan zijn van een bepaald gen, dat mogelijk kan worden overgedragen aan de pups en mogelijk zou kunnen leiden tot een afwijking.

Bij de kun je meestal doorklikken naar de informatie van één of beide ouders.

Zolang je bij de testuitslagen de termen "A" en "vrij" of "N/N" aantreft is alles in orde.

De overige begrippen en aanduidingen in het rapport worden hieronder nader verklaard bij de uiteenzetting over de afwijkingen.Onderstaande aandoeningen kunnen worden vastgesteld d.m.v. van een DNA-test


Onderstaande aandoeningen komen bij poedels voor, maar helaas:  het is nog niet met een DNA onderzoek vast te stellen


Conclusie

Laat je door bovengenoemde afwijkingen niet afschrikken. Het is namelijk een goede zaak dat je als aankomend eigenaar van deze erfelijke aandoeningen op de hoogte wordt gesteld. Vraag bij het eerste bezoek aan de fokker naar de uitslagen van de ouderdieren. Kan hij deze niet overleggen dan moet je je afvragen of je op het juiste adres bent voor de aanschaf van een pup.

De NPC doet wat in haar vermogen ligt om de rasspecifieke aandoeningen zoveel mogelijk binnen de perken te houden en liever nog te voorkomen.

De bij de club aangesloten fokkers dienen zich daarom aan het te houden.

Voor de kwaliteit van fokkers die – om welke reden dan ook - niet bij de NPC zijn aangesloten kunnen wij daarom niet instaan.

Aanbeveling

Als je pup/hond iets mankeert, b.v. een ontstoken oog, of er prikt een tandje in het gehemelte, buikpijn, vage klachten of ander ongemak, bel dan gerust met de fokker waar jouw hond vandaan komt.

Onze fokkers hebben jarenlange ervaring en zij kunnen je prima adviseren, alvorens er onomkeerbare beslissingen worden genomen.

Nog meer weten over honden en hun gezondheidsproblemen?

Wij vonden (toevallig) nog een interessante site. Met dank voor hun inspanningen om dit bij elkaar te brengen!

Kijk hier:  

Purple Line

up

Verzend via FacebookVerzend via Twitter