Aangesloten fokkers

Momenteel staan ruim dertig kennels op de website vermeld. Deze fokkers voldoen alle aan de door de NPC en de RvB gestelde eisen en respecteren de geldende regels. Zoveel fokkers maakt het zoeken naar een bepaalde maat poedel (dit maakt het ras vrijwel uniek) wel lastig natuurlijk. Vandaar dat we de kennels op slag (maat) hebben gerangschikt, en daarbinnen op provincie.

Let op: dit zijn niet alle fokkers die volgens de reglementen van de NPC fokken. Door de pandemie is het tekort aan pups zó groot geworden, dat een aantal fokkers heeft verzocht om 'radiostilte'. Ze hebben er even geen behoefte aan om elke dag te worden gemaild of gebeld of er misschien pups te koop zijn. Die zijn er niet, of ze zijn al gereserveerd door mensen op de interesselijst. Gelukkig begint - voor wat de grote/standaardpups betreft - de situatie weer wat normaler te worden en valt er weer wat te kiezen.

Als je op één van de vier 'tabs' klikt zie je de fokkers en de kleuren die ze fokken.

De fokkers van standaard/grote poedels komen altijd gelijk in beeld.

Purple Line

up

Verzend via FacebookVerzend via Twitter