Aangifte dekking

De procedure

Introductie

In deze procedure wordt beschreven wat je moet doen, in welke volgorde en wat je als reactie ontvangt wanneer je online de gegevens voor een dekbericht aanlevert.

Inloggen op de website is niet nodig en dat is uitdrukkelijk ook niet de bedoeling.

Hierbij zijn ook foto's, stambomen en testuitslagen verplicht. Dit noemen we hierna: de documenten.

Foto's van de ouders en kopieën van de stambomen

Tijdens van de Covid-periode is de vraag naar pups abnormaal groot geweest. Dat is inmiddels drastisch gewijzigd. Met uitzondering voor toys en dwergen, waarvoor de vraag nog onverminderd enorm is. Er staan minstens duizend serieuze gegadigden op onze interesselijst voor de kleinere slagen.

Daarom is het belang van een goede presentatie van jouw nest aanmerkelijk groter geworden.

Zorg dus voor goede foto's van beide ouders, en zodra een nest geboren is minimaal één keer foto's van het nestje.

Ook de kopieën van de stambomen van beide ouders dienen van goede kwaliteit te zijn.

Testuitslagen

Omdat aantal en soort vereiste testuitslagen in de laatste jaren een aantal malen gewijzigd is hierbij (wellicht ten overvloede) een overzicht van de verplichte documenten:

verplichte testuitslagen mrt2020

Het komt helaas nog te vaak voor dat vereiste uitslagen niet worden aangeleverd of niet meer geldig zijn (ECVO).

Dit veroorzaakt veel tijdverlies en onnodige inspanning van de betrokkenen bij de goedkeuring door de pupcommissie.

En in laatste instantie kan dit tot afkeuring van het nest leiden. Dit wordt dan NIET gepubliceerd op de website.

Reglementen

Raadpleeg zonodig het

Zie ook de publicatievoorwaarden, zoals vastgelegd in het Gebruiksdocument d.d. 10 maart 2019.

Dit document vindt je hier: 

 

Purple Line

up

Verzend via FacebookVerzend via Twitter