Verenigings Fokreglement (VFR)

Verder naar
 
 
 
 
 
 

Het VFR is begin 2015 tot stand gekomen, waarna in april 2019 een revisie verscheen.

De laatste versie dateert van juli 2020, en werd tijdens de  ALV van 14 maart 2021 goedgekeurd.

Dit VFR werd op 6 mei 2021 ook door de Raad van Beheer goedgekeurd en is op 1 juni 2021 van kracht geworden.

Als het document niet verschijnt of niet goed te lezen is, kijk dan even in de gebruiksaanwijzing hieronder.

 

Purple Line

up

Verzend via FacebookVerzend via Twitter