Verwachte nesten

De dekberichten staan op slag (maat) gerangschikt. Heeft de slag een groene markering, dan worden er nestjes verwacht en zijn er meestal nog wel pups te reserveren. Is de markering oranje, dan zijn één of meer nestjes al volledig gereserveerd. Worden er geen nestjes verwacht, dan Is de markering rood

Purple Line

up

Verzend via FacebookVerzend via Twitter