Normen & Standaards (de "spelregels")

Statuten

In de NPC houden we van "fair play".

In onze vereniging gaat het om honden. Die hebben veel plezier en heel weinig conflicten. En voor de conflicten tussen honden heb je geen spelregels nodig. Dat lossen ze tussen elkaar op. Maar de mensen die bij die honden horen. Dat is een ander verhaal. Die maken het soms behoorlijk ingewikkeld.  Daar heb je wel degelijk spelregels bij nodig. Dat noemen we de statuten.

Poedels fokken met een stamboom is aan strikte regels gebonden. Onze fokkers dienen zich hier onverkort aan te houden. Zo niet, dan kunnen sancties worden ingesteld.

BWG

De landelijke spelregels zijn te vinden in het BWG(basisreglement Welzijn en gezondheid), opgesteld door de Raad van Beheer, en gelden voor alle hondenrassen. Deze regels hebben dus voorrang op alle andere spelregels. Stamboomcertificaten worden uitsluitend afgegeven aan fokkers die zich aan deze regels houden.

VFR

Daarnaast kennen we de rasspecifieke spelregels, opgesteld door de NPC, en goedgekeurd door de Raad van Beheer: het VFR (Verenigings fokreglement).

Als aanvulling op het VFR kennen we z.g. gebruiksdocumenten.

De inhoud van gebruiksdocumenten wordt officieel vastgesteld en goedgekeurd tijdens de ALV (algemene ledenvergadering).

Hieronder het eerste gebruiksdocument, goedgekeurd tijdens de ALV op 10 maart 2019:

Rasstandaard

Dan kun je je natuurlijk ook nog afvragen wat nu eigenlijk precies onder een poedel wordt verstaan. Ook dat is behoorlijk nauwkeurig opgeschreven. We noemen het de Rasstandaard.

 

Purple Line

up

Verzend via FacebookVerzend via Google PlusVerzend via Twitter