(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Poedelbemiddeling buitenland

Woord vooraf:

Vanzelfsprekend kan de  bemiddeling pas van start gaan als de 'lock-down' vanwege Covid-19 is opgeheven. Zowel hier als in het land waar de pups vandaan gaan komen. Maar wel kan worden begonnen met het verzamelen van gegevens van mensen die geen jaren op een dwerg- of toypoedel kunnen of willen wachten.

Fokkers genoeg in Europa

In heel Europa zijn poedels net zo geliefd als hondenras als bij ons in Nederland. Er zijn meer dan duizend fokkers die via rasverenigingen zijn op te sporen. Verder dan die rasverenigingen zoeken heeft weinig zin, want controle op kwaliteit is dan niet meer mogelijk.

Buiten Europa zoeken kan, maar dat laten we hier buiten beschouwing om praktische redenen. Een pup uit de VS of Australië importeren is misschien niet onmogelijk, maar niet erg voor de hand liggend.

Meer kans op een toy of dwerg?

Globaal onderzoek naar wat voor slagen (maten) poedelpups er worden geboren wijst echter in de richting dat er elders in Europa meer toys en dwergen worden gefokt dan in Nederland. Wie er wat extra moeite en geld voor over heeft kan dus in het buitenland mogelijk sneller een pup aanschaffen.

Welke pups komen voor bemiddeling in aanmerking?

We hebben het hier uitsluitend over pups waarvoor een stamboom is afgegeven in het land van herkomst en waarvan de ouders met goed resultaat zijn getest op erfelijke afwijkingen conform de geldende regels van het land.

Er worden geen zaken gedaan met z.g. 'broodfokkers' of als een vermoeden bestaat dat er documenten zijn vervalst. 

Dit betekent dat de verwachte prijzen voor pups niet veel lager zullen zijn dan in Nederland.

Regels voor de import van een pup

Je krijgt te maken met een aantal regels:

 • de pup moet in het land van herkomst gechipt zijn
 • de pup moet beschikken over een internationaal dierenpaspoort (Europees model)
 • een pup moet in het land van herkomst ingeënt zijn tegen hondsdolheid (dat kan pas vanaf twaalf weken na de geboorte)
 • pas drie weken na die inenting mag de pup worden geëxporteerd
 • om zo'n pup over de grens te krijgen moet op de stamboom in de meeste landen een exportstempel zijn geplaatst. Daar hoort ook een verklaring bij (Export Pedigree/Anerkennung für das Ausland o.i.d), alsmede in enkele landen ook een eigendomsbewijs.
 • in Nederland moet de pup worden ingeschreven in het stamboomregister van de Raad van Beheer

Kosten van de import

Bovenop de aanschafprijs die aan de fokker moet worden betaald komen de volgende kosten:

 • kosten export/eigendomsverklaringen
 • kosten dierenarts voor enting, gezondheidsverklaring en afgifte paspoort
 • reis- en verblijfkosten, alsmede vergoeding transporteur
 • kosten aansprakelijkheidsverzekering
 • registratiekosten in Nederland

Dit verhoogt de aanschafprijs van de pup ruwweg met 30%.

De NPC gaat dit vooralsnog niet regelen

Het NPC-bestuur ziet het vooralsnog niet als haar taak om hierin te bemiddelen, en zal ook nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor wat daarbij mis kan gaan.  

Maar wil je serieus aan de slag met het importeren van een poedelpup, dan vragen we twee dingen:

Bij voldoende reacties op de enquête kan een onafhankelijke bemiddelaar hier verder gevolg aan geven.

Purple Line

up

Verzend via FacebookVerzend via Twitter